DemenTalent

‘Door een ander te helpen, voel ik mij weer nuttig. Ik doe er dan weer toe!’  

Moria zet zich actief in voor het project DemenTalent, een prachtig initiatief waarbij mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle vrijwilligersactiviteiten in de samenleving, aansluitend bij hun talenten, interesses en mogelijkheden en gefaciliteerd en ondersteund waar nodig. 

DemenTalent helpt met het omdenken: hoe zetten we mensen met dementie weer in hun kracht, in plaats van naar de beperkingen te kijken.’ 

Binnen Moria wordt aan het gedachtengoed van DemenTalent uiting gegeven door te kijken naar de talenten en mogelijkheden van de bewoners. Zo zijn er bewoners actief in de moestuin, helpen bewoners met de was en samen koken. Er zijn zelfs bewoners die koffieschenken in een verpleeghuis. Ze worden betrokken en voelen zich weer nuttig. 

‘Doordat mijn man elke week bezig is, komt hij weer met nieuwe verhalen thuis en zie ik de twinkeling in zijn ogen weer. 

 

Voor inspirerende voorbeelden ga naar www.dementalent.nl