Over Moria

Bij Moria zijn wij groot in het kleine!

Bestuur

Moria wordt aangestuurd door een bestuurder die deel uit maakt van het managementteam.

Contactgegevens bestuurder:

Mw. Y. (Yvette) Verkuil- Wolters
Moria Zorghoeve
De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg
Telefoon | 033 30 30 445
Email | y.verkuil@moria.nl

Moria volgt in het besturen van haar organisatie de Governancecode Zorg. Hierbij zijn de missie en visie van Moria belangrijke uitgangspunten om de juiste zorg te kunnen waarborgen.

Strategisch meerjarenbeleidsplan 2024-2026

Jaarrekening Moria 2023

Zorgen moet je niet alleen doen, zorgen moet je voelen!

Raad van Toezicht

Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht belangrijk. De Raad van Toezicht bewaakt of de bestuurder de kwaliteit en identiteit Moria voldoende borgt en geeft de bestuurder, indien nodig, advies. Het Governancecode Zorg is hierbij het uitgangspunt. Naast het overleggen met de bestuurder heeft de Raad van Toezicht ook jaarlijks overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarnaast zijn de leden regelmatig aanwezig bij (in)formele momenten binnen de organisatie.

De Raad van Toezicht van Moria bestaat uit de volgende leden:

  • Pieter Teeninga (voorzitter)
  • Frederike Bakker-Kwant
  • Erik de Kloe
  • Arnoud van Os

De leden van de Raad zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Raad van Toezicht leden ontvangen jaarlijks een vergoeding binnen de norm van de WTN/NVTZ.

Toezichtvisie Raad van Toezicht

Contact Raad van Toezicht

In gesprek met de Raad van Toezicht? Stuur een mail naar p.teeninga@moria.nl.

Welbevinden van onze bewoners is onze grootste zorg!

Cliëntenraad

Moria heeft een actieve cliëntenraad. In deze raad kunnen (vertegenwoordigers) van bewoners hun stem laten horen. Ieder kwartaal is er een overleg tussen de bestuurder en deze raad. Tijdens dit overleg komen organisatorische en beleidsmatige thema’s aan de orde. De cliëntenraad bewaakt hierbij de belangen van de bewoners.

De cliëntenraad van Moria bestaat uit de volgende leden:

Karmel | Dhr. G. Meerbeek
Jiftha | Mw. J. van Rossum- de Swart
Gilboa | Mw. A. Warnsinck- de Waal
Amana | Dhr. B. Nieboer en Mw. A. Nieboer
Dagactiviteiten | Vacature

Contact cliëntenraad

Vragen of opmerkingen voor de cliëntenraad? Stuur een mail naar clientenraad@moria.nl.

Ondernemingsraad

Moria heeft een Ondernemingsraad. De ondernemingsraad (or) komt op voor de belangen van de medewerkers binnen de organisatie. Maandelijks is er een overleg tussen de bestuurder en deze raad. Tijdens dit overleg komen organisatorische en beleidsmatige thema’s aan de orde. De ondernemingsraad bewaakt hierbij de belangen van de medewerkers. De ondernemingsraad kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Contact met de or

Vragen of opmerkingen voor de or? Stuur een mail naar or@moria.nl.

Organogram Moria

Veelgestelde vragen over Moria