Identiteit

Bij Moria is het christelijk geloof de rots waarop we staan. De Bijbel is het uitgangspunt bij het verlenen van de zorg. Dit krijgt vorm in de levenswandel en levenshouding van de medewerkers. We streven ernaar om met hart, hoofd en handen te dienen, geïnspireerd door de liefde en het verzoenende werk van Jezus Christus. Dit betekent dat de christelijke identiteit niet alleen wordt uitgedragen in woorden, maar ook in daden en houding. Wij willen dit dagelijks een plek te geven in onze liefdevolle zorg. 

We willen Zijn liefde voorleven en ontvankelijk zijn voor de geestelijke vrucht. Het zijn gaven die we van Hem mogen ontvangen. Wij streven ernaar om samen te groeien in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Een bijzondere plaats heeft het geloof bij ziekte en sterven. Identiteit is overal binnen Moria terug te zien. Het is onze wens werktuigen te zijn in Zijn hand, er te zijn voor onze naasten, en van hieruit Hem eer te bewijzen. 

Medewerkers leven vanuit deze identiteit. Zorgverlening wordt wel aan iedereen gegeven. Van bewoners en bezoekers wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit respecteren. De christelijke identiteit betekent dat we aan tafel bidden en danken, dat we samen uit de Bijbel lezen en christelijke liederen zingen. Bewoners kunnen op zondag deelnemen aan de dienst in het Ontmoetingscentrum. Moria heeft een eigen pastoraal werker. Zij verzorgt de Bijbelkring, bezoekt bewoners en biedt hun geestelijke zorg of verwijst, indien gewenst, door naar pastorale zorg uit de eigen kerkelijke gemeente van de bewoner.