Moria dagactiviteiten

De overheid wil ouderen helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Dagactiviteiten buitenshuis kunnen bijdragen aan het langer thuis wonen van ouderen. Op Moria worden dagactiviteiten aangeboden voor mensen met geheugenproblemen, bijvoorbeeld dementie. Maar ook als er sprake is van psychosociale of lichamelijke beperkingen of psychische of psychiatrische klachten.  

De dagbesteding bevindt zich op de locatie van Moria, De Steeg 4a te Woudenberg. De dagbesteding heeft een eigen gebouw en een fijne ruimte om zowel binnen als buiten te zitten. Er is een landelijke sfeer en rust tussen fruitbomen, moestuin, wandelpaden en een dierenweide. De nadruk ligt op een zinvolle dagbesteding, dat begint met maatwerk. U kunt deelnemen aan allerlei activiteiten. Van gespreksgroepen, muziek luisteren, geheugenspellen en creatieve bezigheden tot bewegen, groenten uit de moestuin samen klaarmaken. Sommige activiteiten doen we met elkaar, andere doet u alleen. Doordat u meedoet met de activiteiten, behoudt of verbetert u uw conditie, zelfredzaamheid, geheugen of sociale contacten. Elke dag komen heel gewone bezigheden terug in het programma. Dit geeft houvast en structuur. Afwisseling in uw dagritme, een dag om naar uit te zien!

Dagactiviteiten worden vergoed vanuit de gemeente (WMO), het zorgkantoor (Wlz) en kan ook particulier. Het is altijd mogelijk om eens vrijblijvend te komen kennismaken of een dag mee te kijken.  

Dagactiviteiten

Aanvragen informatiegesprek dagactiviteiten

Naam
Vul hier een naam in
Rondleiding of gesprek gewenst?