Giften en verkoping Amana

Op 29 oktober heeft team Amana een verkoping georganiseerd waarbij de opbrengst ten goede zal komen aan de bewoners. Ook zijn er rondom deze verkoopdag verschillende giften van familie van bewoners binnen gekomen. 

Samen heeft dit gezorgd voor een prachtig bedrag waar we iedereen die hieraan heeft bijgedragen, heel erg dankbaar zijn! 

 

Gift per bank familie € 250
Gift per bank familie € 100
Gift per bank familie € 500
Gift per bank familie € 2250
Opbrengst verkoop markt € 2153 

 

Met een prachtig totaalbedrag van € 5253

Amana