Giften najaar 2023

In het najaar van 2023 mocht Moria een aantal giften ontvangen van familie en nabestaanden van bewoners/bezoekers. Moria wil haar hartelijk dank uitspreken voor deze mooie giften. Zij zullen goed besteed worden aan de bewoners en/of medewerkers.

December 2023

Gift voor pastorale zorg en aanschaf duurzame goederen € 1000

November 2023

Gift voor Moria algemeen € 2500
Gift voor Moria algemeen € 750