Ervaringen

Iedere bewoner of bezoeker heeft zijn eigen netwerk aan familie en naasten. Tijdens de eerste kennismaking met Moria is er vaak al een heel proces van mantelzorgen aan vooraf gegaan. Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking blijft met dit netwerk. Wij hopen ook dat zij zich thuis voelen binnen de organisatie. Iedere bewoner of bezoeker heeft vanuit zijn eigen netwerk een contactpersoon die het eerste aanspreekpunt is voor de organisatie. De zorgverleners hebben regelmatig contact met deze persoon. Via Caren Zorgt en Familienet kunnen de naasten ook meekijken in het zorgproces. Dit gaat wel altijd in overleg met de bewoner zelf. Bij alle besluiten staat de wens van de bewoner of bezoeker centraal.  

Wij nodigen familie en naasten ook van harte uit om actief betrokken te blijven bij de bewoner. Dat kan op veel verschillende manieren. U kunt hierbij denken aan koffieschenken, helpen bij de maaltijden, voorlezen, ondersteuning activiteiten en uitjes. Deze ondersteuning is niet alleen fijn voor de zorgverlening, maar het wordt vaak ook door de naasten als zeer prettig ervaren. 

Veelgestelde vragen over wonen