Financien

Binnen Moria wordt de begeleiding van de Dagactiviteiten gefinancierd vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) of via een beschikking vanuit de gemeente (WMO). Via het CAK krijgt u een factuur voor de eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Mocht u niet in aanmerking komen voor een indicatie, dan kunt u dagbesteding ook particulier afnemen. U betaalt de kosten dan zelf.  

Binnen Moria wordt de zorg bij het wonen gefinancierd door middel van VPT (volledig pakket thuis) zorg in natura. Hierbij worden de kosten van wonen en zorg van elkaar gescheiden. De huur plus servicekosten betaalt u zelf. De zorg wordt betaald door middel van een rechtstreekse declaratie naar het Zorgkantoor door Moria. U hoeft hier zelf niets aan te doen. Via het CAK krijgt u een factuur voor de eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen.  

De huur en servicekosten zullen aan het begin van de maand geïnd worden via een automatische incasso. Het is mogelijk om huurtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. 

Huur: € 736,07*
Service: € 499,59*
(*Tot 1 juli 2024) 

Huur: € 772,87*
Service: € 499,59*
(*Per 1 juli 2024)

Wanneer u bij Moria komt wonen, moet u uw (basis)zorgverzekering gewoon aanhouden. Deze verzekering vergoedt o.a. bezoek aan de huisarts, paramedische zorg, medicijnen, polikliniek of opname in het ziekenhuis. Voor de verzekering en het betalen van de verzekeringspremie bent u zelf verantwoordelijk. Soms komt u in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit wordt via de belastingdienst geregeld. 

Veelgestelde vragen over wonen