Voor wie

Moria biedt zorg aan mensen met (beginnende) dementie. Zowel thuis als in het dagactiviteitencentrum waar vijf dagen per week dagbesteding wordt geboden. Daarnaast heeft Moria vier woningen waar intensieve zorg geboden wordt aan mensen met dementie die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. 

Dementie mag er zijn… niet iets waar iemand zich voor hoeft te schamen. Het maakt een persoon geen minder mens. Tegelijkertijd beseffen medewerkers bij Moria dat dementie een lastig proces kan zijn. Daarom staan ze echt naast een persoon. Zo willen ze leven toevoegen aan de dagen. Er is voor mensen met dementie nog zoveel te leren, te genieten en bij te dragen! Iedereen moet zijn of haar eigenwaarden kunnen behouden en nooit onnodig regie over het eigen handelen uit handen hoeven geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkomsdocument Moria

Veelgestelde vragen over wonen