Klachten en complimenten

De medewerkers van Moria doen hun best om goed voor u of uw naaste te zorgen. Zij streven naar de juiste zorg en willen respectvol met elke bewoner of bezoeker omgaan. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of dat bepaalde punten beter kunnen. Wij willen dit graag van u horen!

Delen van klachten of complimenten

Vertrouwenspersoon bewoners en bezoekers

  • Binnen de organisatie is Grietje Houwink te bereiken op het algemeen nummer 033-3030440
  • Heeft u een cliëntvertrouwenspersoon nodig voor vragen rondom de Wet Zorg en Dwang dan kunt u contact opnemen met: Margoot van Woensel (Zorgstem) emailadres: m.vanwoensel@zorgstem.nl
  • Heeft u een cliëntvertrouwenspersoon nodig voor overige vragen rondom de zorgverlening, dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang WLZ.
  • Moriahoeve heeft een overeenkomst gesloten met Quasir voor klachten rondom de Wet zorg en dwang. Email: klachtencommissie@quasir.nl, Telefoon: 06-82822358

Bijlage 1 Klachtenformulier-WZD-Quasir-Moria

Bijlage 2 Reglement-Klachtencommissie-WZD

Bijlage 3 Privacyverklaring-Klachtencommissie-Wzd-Wvggz

Vertrouwenspersoon medewerkers

Meldcode Ouderenmishandeling