Kwaliteit

Moria vindt het belangrijk dat bewoners en bezoekers de juiste zorg krijgen. Zorg en begeleiding, aan mensen met dementie, die wordt gegeven door professionele medewerkers. Zorg waarbij de bewoner centraal staat. Vanuit het strategisch meerjarenplan wordt jaarlijks met het managementteam een jaarplan opgesteld. Hierin worden de plannen voor het komende jaar vastgelegd zodat de kwaliteit van zorg kan worden getoetst en geborgd.

Moria is PREZO-gecertificeerd. Moria zich laten toetsen via het PREZO Care toetsingsmodel. Een kwaliteitsmodel voor de langdurige zorg. Dit kwaliteitsmodel gaat uit van universele waarden in de zorg.

Op verschillende wijze wordt de tevredenheid van de bewoners, bezoekers, (vrijwillige) medewerkers, mantelzorgers getoetst. Dit gaat door middel van evaluatiegesprekken maar ook door middel van tevredenheidsonderzoeken. Zorgkaart Nederland geeft weer hoe de betrokkenen de zorgverlening binnen Moria ervaren. Moria heeft een hoge tevredenheidsscore. Verbeterpunten zijn welkom en worden zo snel mogelijk opgepakt. Ook het behouden van de hoge tevredenheid blijft een mooie uitdaging voor de organisatie.

Digitale keurmerk- PREZO