Visie en missie

Missie van Moria

Moria biedt professionele dementiezorg waarin persoonlijke wensen en behoeften centraal staan. Dit doen wij van hart tot hart met de Bijbel als uitgangspunt in een landelijke omgeving.

Visie van Moria

  • Wij bieden betaalbare multidisciplinaire zorg- en dienstverlening aan mensen met dementie zowel in de thuissituatie, op de dagbesteding als binnen de vier woningen. 
  • Wij zijn dé specialist op het gebied van mensen met dementie. 
  • Wij blinken uit in het zoeken naar eigenheid en eigenwaarde van onze cliënten en stemmen de dagindeling af op hun behoefte. Wij organiseren voor hen geluk- en belevingsmomenten. Vrijheid is een belangrijke waarde waarbij risico’s gezamenlijk weloverwogen genomen worden. 
  • Wij leveren zorg vanuit een christelijke levensvisie met de Bijbel als uitgangspunt; daarbij zijn cliënten met andere levensovertuigingen welkom. 
  • Wij werken vanuit een groene en landelijke omgeving, waar onze cliënten de verschillende seizoenen optimaal kunnen ervaren, en regelmatig verse groenten uit eigen tuin eten. 
  • Familie/mantelzorgers maken actief deel uit van het leven binnen de woning en ondersteunen daar waar mogelijk hun naaste/kennis. 
  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen in de regio die ertoe leiden dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
  • Binnen de professionele werkomgeving van Moria  zijn regels van toepassing, maar is de menselijke maat leidend. 
  • Wij zijn betrouwbaar en leerbaar: we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en staan open voor feedback. 

Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2024-2026

Visie op Vrijheid en Veiligheid

Sinds 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat de vrijheid van de zorgvragers vooropgesteld moet worden in het dagelijkse leven. Ook Moria wil zoveel mogelijk de vrijheid en veiligheid borgen. De wens van de bewoner staat hierbij zoveel mogelijk centraal.  

Moria WZD beleid vrijheid en veiligheid