Steun Moria

Moria krijgt met enige regelmaat te maken met bewoners, familie en naasten, zakelijke partners die de organisatie of medewerkers iets willen schenken of nalaten. Het aannemen van giften vraagt om een zorgvuldige en professionele oppak. Moria wil de persoon die een gift wil geven of nalaten recht doen en wil gelijktijdig haar bewoners en medewerkers beschermen tegen elke vorm van misbruik of belangenverstrengeling rondom deze situaties. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in het giftenbeleid.

Moria Beleid Giften

Moria is door de Belastingdienst officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat giften aan Moria aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het kan voor u aantrekkelijk zijn hier meer over te weten. Daarom verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst.

Moriahoeve ANBI-formulier 2022

Contactgegevens

Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve
De Steeg 4a
3931 PM Woudenberg
Telefoonnummer 0333030446
Identificatienummer Kamer van Koophandel 50033336
RSIN / Fiscaal nummer van Moriahoeve 822508837
www.moria.nl
secretariaat@moria.nl