Veelgestelde vragen

Welke zorg levert Moria?

Moria geeft professionele zorg en begeleiding aan mensen met (beginnende) dementie. Wonen, dagactiviteiten en individuele begeleiding thuis.

Wat betekent de christelijke identiteit?

Moria is een organisatie met een christelijke identiteit waarbij de Bijbel het uitgangspunt is. Medewerkers werken vanuit een christelijke levenshouding. Bewoners en bezoekers hoeven geen christelijke achtergrond te hebben, wel wordt gevraagd om de christelijke visie te respecteren.

Identiteit

Hoe is de kwaliteit van zorg bij Moria?

Moria is een zorgorganisatie die de kwaliteit van zorg hoog heeft staan. Kwaliteit zit door alles heen. Het staat niet op papier maar het moet vooral zichtbaar en voelbaar zijn in de praktijk. De organisatie heeft zich te houden aan de wettelijke eisen en het bijbehorende kwaliteitskader. Ook is de organisatie PREZO gecertificeerd. Op zorgkaart Nederland kunt u ervaringen lezen over de zorg bij Moria.

Wat is DemenTalent?

Moria zet zich actief in voor het project DemenTalent, een prachtig initiatief waarbij mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle vrijwilligersactiviteiten in de samenleving, aansluitend bij hun talenten, interesses en mogelijkheden en gefaciliteerd en ondersteund waar nodig. 

Op welke manier worden de familie/naasten geïnformeerd over het zorgproces?

Iedere bewoner/bezoeker heeft een vaste medewerker die regelmatig contact heeft met de eerste contactpersoon vanuit de familie. Daarnaast is Caren een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. Door middel van Caren Zorgt kan de eerste contactverzorgende meelezen in het zorgplan van de bewoner of bezoeker. De eerste contactpersoon voor de zorg, krijgt een uitnodiging via de email. Diegene kan dan andere betrokkenen uitnodigen om mee te lezen. Familienet wordt binnen Moria als communicatiemiddel gebruikt met familie en naasten. Bij start van de zorg krijgt u toegang tot www.hetfamilienet.nl. De eerste contactpersoon voor de zorg krijgt een uitnodiging via de email. Diegene kan dan andere betrokkenen uitnodigen om mee te doen. Op familienet gaat het om de informele en gezellige dingen die bij Moria gebeuren. Als familie en naasten kunt u op deze wijze meekijken en genieten. Belangrijke en persoonlijke informatie wordt via de contactverzorgende of coördinator zorg gecommuniceerd met de familie. Daarnaast is er regelmatig een nieuwsbrief voor familie en naasten met algemene informatie over de organisatie. 

Kan ik gebruikmaken van de duofiets?

Ja, Moria heeft een eigen duofiets met elektrische ondersteuning. Als familie of naasten kunt u gebruikmaken van deze fiets. Dit kunt u met de verzorgende van de woning afstemmen.