Bij ons werken

Voor iedereen die ooit in de zorg is gaan werken, met hart en ziel voor de medemens die hulp nodig heeft, biedt Moria werkgelegenheid. Voor medewerkers die bevlogen zijn en willen denken in mogelijkheden, voor hen die kunnen en willen werken vanuit de belevingsgerichte zorg. Voor hen die graag zelfstandig en flexibel willen zijn. Daarvoor wil Moria een werkplek bieden, die voldoening geeft. Waarbij je zin geeft aan het leven van bewoners. Waarbij je wordt uitgedaagd om te denken in mogelijkheden, en wilt blijven verbeteren.

Bekijk onze vacatures

Wonen met zorg

 • Moria werkt met een verzorgende niveau 3 voor de dagdiensten van de woningen. De dagdiensten zijn van 7.00 tot 15.00 uur en van 14.45 tot 22.45 uur.
 • Daarnaast is een helpende of verzorgende aanwezig, te denken valt aan de uren rondom het opstaan en de maaltijd, ’s avonds bij het naar bed gaan. De werktijden zijn ongeveer van 7.30 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 21.30 uur. Maar dit wisselt per woning, omdat het team dit zelf mag invullen.
 • Er wordt ook een Huiskamermedewerker ingezet om bij het ontbijt aanwezig te zijn van 8.00 tot 10.00 uur en daarna van 10.00 tot 12.00 uur de huishoudelijke taken te kunnen doen, aan kamers van bewoners en algemene ruimten. Ook in de avonduren zijn de huiskamermedewerkers een aantal uren aanwezig voor extra begeleiding op de woning.
 • Voor de nachtdiensten zetten we verpleegkundigen in die het overzicht kunnen bewaren. De nachtdienst is in principe van 22.30 uur tot 7.15 uur. In de nachtdienst is altijd een wakende verpleegkundige niv. 4 aanwezig plus een slaapwacht die direct oproepbaar is.
 • Extra in het aanbod van geestelijke zorg en welzijn is de Pastoraal werker. Deze zorgt voor extra aandacht bij mooie momenten, of (levens)vragen van bewoners/deelnemers van Moria. De bijbelstudie, een zondagse viering, pastorale aandacht voor individu en contact met pastoraat vanuit de plaatselijke kerken valt onder het takenpakket van de pastoraal werker.
 • Daarnaast is er een activiteitenbegeleider aangesteld om de teams te coachen en om activiteiten te organiseren die passen bij de bewoners/deelnemers
 • Ook is er vrijwilligerscoördinator om mensen te zoeken en te enthousiasmeren om in één op één contact met bewoners hun dag wat mooier te maken en te ondersteunen bij diverse activiteiten.

Vaardigheden en eigenschappen die gewenst zijn om in Woonzorgboerderij Moria te komen werken:

 1. Christen zijn in woord en daad | Durft in de omgang met bewoners zichzelf te zijn en christen zijn uit te stralen.
 2. Cliëntgericht/belevingsgericht gedrag | Richt zich op de behoefte en verwachtingen van de bewoner.
 3. Bevorderen woon/leefsfeer | Creëert een thuis waarin elke bewoner zo veel mogelijk zichzelf kan zijn en eigen dingen kan doen, en tegelijkertijd met andere bewoners plezierige en gezamenlijke activiteiten heeft. Kan huishoudelijke taken tot activiteiten maken die aansluiten bij de levensgeschiedenis en leefwereld van de bewoner.
 4. Vakbekwaam handelen | Heeft actuele kennis (op eigen niveau) van voorkomende ziektebeelden (somatisch, psychogeriatrisch, psychiatrisch); weet wat dit betekent voor de bewoner en kan daarop aansluiten met gerichte handelingen en benaderingswijzen.
 5. Integriteit | Draagt er zorg voor dat de bewoner de vrijheid ervaart en zo lang mogelijk zeggenschap houdt over het eigen leven.
 6. Flexibiliteit/Daadkracht | Kan omgaan met veranderende omstandigheden en past de werkwijze hierop aan; kan omgaan met dilemma’s die zich gedurende de dag voordoen.
 7. Participeren | Schept voorwaarden zodat de familie/naasten een betekenisvolle relatie kunnen (blijven) vervullen in het leven van de bewoner en met de bewoner plezierige dingen kunnen (blijven) doen.
 8. Samenwerken en overleggen | Kan zelfstandig werken en daarbinnen tijdig ondersteuning vragen en/of hulp van anderen inschakelen.