Vrijwilligers & mantelzorgers

Moria vindt de inzet van vrijwillige medewerkers en mantelzorgers belangrijk. Zij zien de inzet van deze medewerkers als waardevol en essentieel voor de zorgverlening aan de bewoners en bezoekers. Mantelzorgers en vrijwillige medewerkers voelen zich hier welkom, gewenst en worden gelijkwaardig gezien met de zorgmedewerkers. Zij vullen elkaar aan.

‘Mantelzorg komt op je pad’

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers binnen Moria hebben vaak al een periode van zorgen gehad voor de bewoner die binnen Moria is komen wonen. Moria geeft mantelzorgers de ruimte om deze taken (deels) voort te zetten. Dit wordt ook gestimuleerd en gezamenlijk afgestemd.

‘Voor vrijwilligerswerk kies je’

Vrijwillige medewerkers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwillige medewerker starten, is er geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. vrijwillige medewerkerswerken in georganiseerd verband voor een organisatie op vastgestelde tijden. 

(Vrijwillige) Medewerkers binnen Moria hebben een christelijke identiteit dat wil zeggen dat zij christen zijn met hoofd, hart en handen. 

Informatie Vrijwilliger

Via dit formulier kunt u eerst informatie opvragen. Direct solliciteren kan ook door het formulier in te vullen onder aan deze pagina.

Naam

Lees hier ons Vrijwilligers en Mantelzorgbeleid